รู้จักเรา

"เลิศบุญทัวร์" ดำเนินการจัดทัวร์โดย ผม นาย พรหมศร มูลตา  หรือที่ใครๆก็เรียก ผมว่า "พี่งาม" จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมมีความศรัทธาในเส้นทางจาริกแสวงบุญพุทธสังเวชนียสถาน ขอขอบคุณน้องชายได้ชวนทำทัวร์และมีโอกาสได้เริ่มเป็นหัวหน้าทัวร์ตั้งแต่ปี 2554 นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้สัมผัสและรู้จักประเทศอินเดีย ผมก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆของอินเดีย ก็หลงรักประเทศนี้มากขึ้น ทั้งอัธยาศรัย วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอินเดียที่มีมนเสน่ห์ในตนเอง ผมมีประสบการณ์การผู้นำทัวร์ 11 ปี ผมจึงตั้งใจจัดโปรแกรมทัวร์ออกมาให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของลูกค้า คิดโปรแกรมเอง เขียนเอง ไม่มีการส่งต่อใดๆๆ ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาศผมได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน และท่องเที่ยวในประเทศอินเดียเนปาล