โปรแกรมทัวร์แสวงบุญ 2567

โปรแกรมทัวร์ ประจำปี 2567

 

โปรแกรม
แสวงบุญ
รายละเอียด ราคา

จาริกแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน

วันวิสาขบูชา

15 - 24 พฤษภาคม 2567

( 10 วัน 9 คืน )

เดินทาง 10 วัน 9 คืน บินตรงโดยสายการบิน Airasia

พักโรงแรม 5 คืน พักวัดไทย 4 คืน นอนห้องแอร์

ไม่เหนื่อย ไม่ต้องรอต่อเครื่อง เดินทาง สบายๆๆ 

 ครบสี่สังเวชนียสถาน นำทุกท่านเข้ากราบสักการะสถูปรามคาม ประเทศเนปาล  ซึ่งเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ยังไม่มีการขุดค้น นำทุกท่าน สวดมนต์ ปฏิบัติบูชา ในวันวิสาขบูชา

 

 

43,000 บาท

รับ 25 ท่าน

ดูโปรแกรมที่นี่

 จาริกแสวงบุญ ครบ 4 สังเวชนียสถาน

วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2567 (10 วัน 9 คืน )

 ขาไปบินตรงแอร์เอเชีย ขากลับบินต่อเครื่องสายการบินอินดิโก้

พักโรงแรม 3 คืน พักวัด 6 คืน 

ครบสีสังเวชนียสถาน และนำทุกท่านเข้ากราบสักการะสถูปรามคาม ประเทศเนปาล

 

 43,000 บาท

 จาริกแสวง